E-POST

lise@rehabpiloten.no

Telefon

+47 952 39 196

I media

Awesome Image

I media

Lise Aasmundstad er ofte omtalt i media, og hun deltar gjerne i offentlige debatter som omhandler tematikken rus og psykisk helse, og som sosialt entreprenør og aktør på rusfeltet. Her er noen saker;