E-POST

lise@rehabpiloten.no

Telefon

+47 952 39 196

Om Rehabpiloten

Awesome Image

REHABpiloten ble grunnlagt av Lise Aasmundstad i 2005 og har siden utviklet  et unikt kurs- og aktivitetstilbud til brukere, fagfolk og tjenesteapparat innen rus og psykisk helse. Gjennom10 år har REHABpiloten hatt stor nytte og glede av mange dyktige medarbeidere og leverandører (med og uten rusbakgrunn) og en rekke gode kunderelasjoner. 

Vi har også hatt mange spennende og viktige samarbeidspartnere og støttespillere som gjennom tiden har støttet med kunnskap, verktøy og penger til nyskapende og viktige prosjekter.

Verdt å nevne er Johan H. Andresen, Ferd, og hans store engasjement og økonomiske støtte til pilotprosjektet Entreprenørskap i rehabilitering som har gitt et titalls rusavhengige i rehabilitering kunnskap og selvtillit til å skape sin egen arbeidsplass, organisasjon og/eller utvikle egne prosjekter. 

Entreprenørskap i rehabilitering var det første i sitt slag i Norge og flere av kursdeltakerne har i dag ledende stillinger og verv innenfor rusfeltet.

REHABpiloten var en av bedriftene som ble presentert i boka Vilje til endring! som handler om sosialt entreprenørskap i Norge. 

Også Stiftelsen Scheibler gjennom Kaci Kullmann Five har betydd mye for REHABpilotens evne og mulighet til å drive frem nyskapende og viktige prosjekter på rusfeltet. Ikke minst bidro stiftelsen til utviklingen av pilotprosjektet til Ta styring! programmet som har gitt over 2 000 pasienter og fagfolk kunnskap, verktøy og motivasjon til å bedre lykkes i rusbehandling.

Helsedirektoratet har ved flere anledninger bidratt med støtte til REHABpilotens prosjekter. Blant annet til Metafor – nasjonal fagkonferanse for pasienter i LAR, som REHABpiloten har arrangerte gjennom åtte år med inntil 200 deltakere.

Lise Aasmundstad mottok i 1996 som den aller første bruker Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon sin pris for godt rusfaglig arbeid. Prisen deles med alle i REHABpiloten som har bidratt på veien!


Ønsker du å høre mer om REHABpiloten og hva vi kan tilby brukere og ansatte i din institusjon, kommune eller organisasjon?

Ta kontakt med Lise for en prat på mobil 952 39 196!