E-POST

lise@rehabpiloten.no

Telefon

+47 952 39 196

Foredrag

Awesome Image

Lise Aasmundstad har holdt en rekke foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser om temaer knyttet til rus og psykisk helse, og hun deltar ofte i debatter og som konferansier på offentlige og private arrangementer over hele landet.

Lise deler gjerne erfaringer og opplevelser fra sine tjue år som rusavhengig og veien ut av det, knyttet opp til dagsaktuelle temaer på feltet. Alt skreddersydd ditt arrangement – på norsk eller engelsk. Vi hjelper deg veldig gjerne med innspill og ideer til ditt eget foredrag eller arrangement.

REHABpiloten arrangerer også egne konferanser og workshops.

Ta kontakt med Lise på mobil 952 39 1916 eller lise@rehabpiloten.no

 

LAR for alltid?

Setter jeg alt på spill ved å avslutte LAR behandlingen? Hva er den beste fremgangsmåten? Hva kan jeg forvente av hjelpeapparatet i prosessen?

Spørsmålene er mange - svarene enda flere! Fagfeltet spriker, forskningen er mangelfull, og fremgangsmåten er svært varierende rundt om i landet. Erfaringen fra brukere som har gjennomført, eller forsøkt å gjennomføre ned- og avtrapping av metadon og buprenorfin, er svært ulike.

Disse og en rekke andre spørsmål drøfter Lise Aasmundstad i foredraget LAR for alltid? I tillegg til å presentere det siste innen forskning og statistikk bruker hun egne og andres erfaringer og opplevelser i forbindelse med avslutning av langvarig LAR.

Les mere (PDF)

 


 

Rapport fra dialogmøtet i fagbladet Rus & Samfunn

Last ned her (PDF)