E-POST

lise@rehabpiloten.no

Telefon

+47 952 39 196

Konsulent

Awesome Image

Ønsker dere innspill og inspirasjon fra en uavhengig, erfaren og løsningsorientert brukerstemme i arbeidet med å utforme planer, prosjekter, strategi og praksis for rus og psykisk helse i din kommune eller institusjon?

Lise Aasmundstad har sittet som leder og medlem i flere nasjonale og lokale brukerråd, ekspertutvalg, styrer og arbeidsgrupper.

I dag jobber hun som en uavhengige brukerstemme, prosjektleder, medforsker og konsulent med oppdragsgivere over hele landet. 


 

Revisjon av Nasjonal retningslinje for LAR

Helsedirektoratet startet september 2016 arbeidet med å revidere Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet som ble utviklet i 2005. Arbeidet ledes av Gabrielle Welle Strand og Brittelise Bakkstad, begge seniorrådgivere i Helsedirektoratet, og skal ferdigstilles i 2018. Lise Aasmundstad satt i arbeidsgruppen som utarbeidet retningslinjen, og deltar nå i arbeidet med å revidere og utforme den nye.
 

Doktorgradsprosjektet Hva sier vi til barnet?

Hva sier vi til barnet? heter doktorgradsprosjektet som utføres av Turid Wangensten i samarbeid med HiL og Tyrilistiftelsen. Lise Aasmundstad er en av fire i referansegruppen til prosjektet som ferdigstilles I 2017. Målsettingen er økt kunnskap om tematikken for å styrke barns rolle og rettigheter når foreldrene er i behandling for rusavhengighet.
 

Stipend til medforskerstudie 

Lise Aasmundstad har mottatt stipend fra Nasjonalt Kompetansesenter-ROP til studiet Samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid, ved HSN høsten 2016.

Studiet kvalifiserer til medforsker og vil gi anledning til å initiere, planlegge og delta i forskningsprosjekter hos NK-ROP og andre. Lise har sittet som representant i Ekspertgruppen til NK-ROP siden 2013.

 

Ta kontakt med Lise for en prat på mobil 952 39 196!