E-POST

lise@rehabpiloten.no

Telefon

+47 952 39 196

Friluftsliv og psykisk helse

Awesome Image

REHABpiloten har lang erfaring med å kombinere friluftsliv og faglig innhold for mennesker som strever med rus og psykiske helseplager, og har gjennom mange år arrangert fjellferietilbudet Camp Rauland/Killingen for tidligere rusavhengige, deres familier og barn.

Vår erfaring er sammenfallende med all ny forskning som forteller at fysisk aktivitet og friluftsopplevelser har svært god effekt i behandling av livsstilssykdommer generelt, og rus og psykisk helse spesielt.

I REHABpiloten jobber vi for å synliggjøre gleden og helseeffektene av å bruke kroppen og være ute i naturen gjennom skreddersydde turer og aktiviteter.

Ønsker dere hjelp til å arrangere en skreddersydd tur med faglige innslag for deres klienter eller ansatte? 

Ta kontakt med Lise for en prat på mobil 952 39 196 eller mail lise@rehabpiloten.no