E-POST

lise@rehabpiloten.no

Telefon

+47 952 39 196

Ta styring

Awesome Image

Ta styring! er et skreddersydd rehabiliteringsprogram som siden 2005 har gitt over 2 000 brukere og fagfolk innen rus og psykisk helse kunnskap, verktøy og motivasjon til å bedre lykkes i og med rusbehandling.

Resultatene viser økt mestring og livskvalitet, en mer målrettet rehabiliteringsprosess, bedret relasjon til fagfeltet, og overgang fra varig uføretrygd til ordinært arbeid for flere av våre kursdeltakere.

Programmet er utviklet av tidligere rusavhengige i samarbeid med anerkjente fagpersoner, og er tilpasset dagens regel- og lovverk.

Læringsprosessene i REHABpilotens kurs er tuftet på mestringsglede, motivasjon og ekte engasjement. Flere av oss har bakgrunn fra rus og kriminalitet – erfaringer vi trekker naturlig veksler på i vårt arbeid. Vi benytter ulike undervisningsformer som helt ordinære plenumsforelesninger, øvelser med aktiv deltakelse, individ og gruppearbeid i mål- og prosessarbeid.

REHABpiloten har levert Ta styring! programmet på anbudsoppdrag til NAV Oslo, Hamar, Sarpsborg, Moss og andre gjennom en årrekke, og som skreddersydd oppdrag til blant annet Rusmiddeletaten Oslo sitt prosjekt Villa MAR, deres daglige leder, 5 enhetsledere, 40 ansatte og 10 brukere.

Programmet har fått toppscore på faglig innhold i samtlige anbudsoppdrag fra NAV.  

Vi skreddersyr korte og lange Ta styring! kurs for brukere og/eller fagfolk i den enkelte institusjon, kommune, NAV, TSB, attføringsbedrift og andre typer rustiltak.

Har du lyst til å høre mer om hva Ta styring! programmet kan bidra med for dere? Ta kontakt med Lise for en prat på lise@rehabpiloten.no eller mobil 952 39 19