E-POST

lise@rehabpiloten.no

Telefon

+47 952 39 196

Aktuelt

Stipend til medforskerstudie

Lise Aasmundstad har mottatt stipend fra Nasjonalt Kompetansesenter-ROP til studiet Samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid, ved HSN høsten 2016. Studiet kvalifiserer til medforsker og vil gi anledning til å initiere, planlegge og delta i forskningsprosjekter hos NK-ROP og andre. Lise har sittet som representant i Ekspertgruppen til NK-ROP siden 2013.

Les mer

Hva sier vi til barnet?

Hva sier vi til barnet? heter doktorgradsprosjektet som utføres av Turid Wangensten i samarbeid med HiL og Tyrilistiftelsen. Lise Aasmundstad er en av fire i referansegruppen til prosjektet som ferdigstilles I 2017. Målsettingen er økt kunnskap om tematikken for å styrke barns rolle og rettigheter når foreldrene er i behandling for rusavhengighet. 

Les mer

Revisjon av Nasjonal retningslinje LAR

Helsedirektoratet startet sept. 2016 arbeidet med å revidere Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet som ble utviklet i 2005. Arbeidet ledes av Gabrielle Welle Strand og Brittelise Bakkstad, begge seniorrådgivere i Helsedirektoratet, og skal ferdigstilles i 2018. Lise Aasmundstad satt i arbeidsgruppen som utarbeidet retningslinjen, og deltar nå i arbeidet med å revidere og utforme den nye.

Les mer

Kilimanjaro 2017

Sammen mot toppen heter prosjektet til Frelsesarmeen i Bærum, som har invitert tjue tidligere rusavhengige med på tur for å klatre til topps på Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro, i mars 2017.

Lise Aasmundstad deltar i ledsagergruppen på turen. 

”Vi opplever at det i rusmiljøet ofte er en tendens til å dra hverandre ned. Med dette prosjektet ønsker vi det motsatte, vi skal hjelpe hverandre opp!” 

                                                                                                Prosjektleder Signe Haukvik Haugen 

Hva sier brukerne?

Helt uvurderlig! Jeg mener at alle ruspasienter i rehabilitering burde få et Ta styring! tilbud.”Kurset har hatt stor betydning for livet mitt. Det ga meg bevissthet på hvor og hva jeg ønsket meg, og det ga meg verktøyene for å kartlegge og nå målene mine i et godt samarbeid med NAV.

Kristi Windedal, deltaker i SMIL

Naturen er en utrolig god arena for terapi, og turen ga mersmak! God mat, nye venner, samhold, godt humør og mestringsfølelse er ord som beskriver denne turen som var bra for både kropp og sjel. Etter dagsturen fra Finsehytta til Geiteryggshytta i ulendt terreng og bratte dalfører ventet god mat, og slitne kropper fikk gode senger å hvile i. Jeg er veldig takk nemlig som fikk delta på en godt organisert tur som ga meg så mye!

Lars Haugan - Hardangervidda

Det seneste fra bloggen

Klikk på tittel for å lese fra bloggen vår.

24
NOV

Trodde oppriktig jeg kunne revolusjonere rusfeltet!

Det var en gledens dag for meg da Gabrielle Welle Strand, seniorrådgiver i Helsedirektoratet ringte å spurte om jeg ville delta i arbeidet med å revidere Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering av opioidavhengige – NR-LAR, som jeg også var med å utarbeide i perioden fra 2005 frem til 2010. NR-LAR var den første i en […]

24
NOV

Min vei ut av LAR!

Det er nå ett år siden jeg etter atten års bruk av metadon dro tilbake til Tyrilistiftelsen og konvertere til Subutex. Dette som et ledd i prosessen med å gå av LAR medisin. De som er interessert kan lese om hvordan dette forløp kan gjøre det på tidligere blogginnlegg under kategorien Min vei ut av […]

24
NOV

Kunne jeg gjort noe annerledes?

Det er tidlig høstmorgen i 1998. Stedet er Sjursjøen og i stua på den lille hytta sitter åtte nervøse Tyrilielever som forbereder seg til å ta sin aller første dose metadon. Selv lederen for Tyrilihaugen Øyvin Aamot er spent. Vi er de heldige utvalgte. Den første gruppen av kvinner og menn som skal starte med […]